Grønngjødsle

Allt på en gång

Grønngjødsling er kanskje ikke det første du tenker på når du skal sette i gang å dyrke, men det burde være det! For meg begynte det helt tilfeldig. I et tappert forsøk på å skape en kjøkkenhage der både blomster og grønnsaker kunne vokse sammen og gi vakre avlinger, plantet jeg tagetes langs kanten på bedene… Og vips hadde jeg plantet en grønngjødslingsvekst, startet en økologisk jordforbedringsprosess samt en prøvende start på en kjøkkenhage. Alt på en gang! 

Grønngjødsling er den enkleste måten å gjødsle jorden, minske næringslekkasje, få bedre jordstruktur og minske forekomsten av ugress. Samtidig skaper grønngjødsling de aller beste forutsetningene for at bier, sommerfugler og annet mikroliv skal elske hagen din. Det finnes ikke mange andre former for gjødsel som kan skryte av alt dette.

For den som er plassbevisst dyrkes grønngjødslingsvekstene før eller etter andre kulturer. Eller hvorfor ikke gjøre som meg? Jeg dyrker grønngjødslingsveksten langs med kanten av bedene, eller mellom andre kulturer som en form for kompakt dyrking der grønngjødslingsveksten ikke bare gjødsler jorden men også hindrer ugressets fremvekst.

Grønngjødsling som hovedkultur

I stede for å la jorden stå bar, dyrkes grønngjødslingsveksten som en hovedkultur gjennom hele vekstsesongen. De fleste grønngjødslingsvekstene slås før blomstring og pløyes deretter ned i jorden (følg instruksjonene på frøposen nøye), hvilket gir tilskudd av muldemner og næring. På denne måten blir jorden porøs og næringsrik. Visse grønngjødslingsvekster, for eksempel lupin, har dype pælerøtter som forbedrer jordstrukturen samtidig som de når næring og mineraler fra de dype jordlagrene. Andre grønngjødslingsvekster, for eksempel blodkløver, har en nitrogenfikserende evne. Disse kulturene fikserer nitrogenet i luften, og når de har blitt pløyd ned i jorden, frigjøres det.

Grønngjødsling som fangkultur

En fangkultur dyrkes etter en annen dyrkingskultur. Du kan for eksempel så en fangkultur der du akkurat har høstet inn løk. Fangkultur fungerer slik at den fanger opp og binder det overskuddet av næring som finnes i jorden. Når kulturen deretter pløyes ned, tilbakeføres næringen til jorden. På denne måten lekker ingenting av næringen ut i marken – næring som kunne bidratt til forurensing – men den fanges opp og anvendes etter hvert av de vekstene som i fremtiden kommer til å bli plantet.

Grønngjødsling som underkultur

En underkultur dyrkes samtidig som andre kulturer. Jeg bruker for eksempel å dyrke tagetes ved siden av grønnsakene i mine bed. Når dyrkingssesongen er over, pløyer jeg ned tagetesen og på denne måten tilføres muldemner og næring til jorden. Denne måten å dyrke på kan også ses på som en form for kompakt dyrking, hvilket forhindrer ugresset å ta overhånd.

Tips – Møt sneglene i porten

Snegler elsker tagetes og velger dem fremfor alt annet du dyrker i kjøkkenhagen. Derfor bruker jeg å plante en barriere av tagetes rundt grønnsakene mine. Om kvelden går jeg en runde og plukker bort alle sneglene fra tagetesen. Skulle jeg overse noen, er det først og fremst tagetesen de spiser opp, ikke grønnsakene.