Miljøpolicy

Nelson Garden skal selge og distribuere produkter med så liten miljø- og klimapåvirkning som mulig. Vi skal bidra til en økologisk forsvarbar utvikling i hele vår virksomhet ved å følge disse prinsippene: 

no ingress style catch

Energiforbruk
Vi skal etterstrebe å minske energiforbruket og benytte fornybare energikilder.

Transport
Vi skal etterstrebe å benytte transportører som er miljøsertifserte. Vi skal etterstrebe samtransporter og større leveranser for å minske transportbehovet.

Krav og lovverk
Vi skal etterstrebe å overtreffe eksterne miljøkrav, og vi skal oppfylle gjeldende lovverk.

Oppsummering
Vi skal kontinuerlig forbedre våre rutiner vedrørende miljø- og klimatiltak og forebygge negativ påvirkning.