Benmel 2kg

×

Benmel 2kg

Benmel er et organisk gjødningsmiddel som er fremstilt av malte bein som er oppvarmet og tørket under høyt trykk og høy temperatur. Benmel er langtidsvirkende og har høye næringsverdier. Det er rikt på fosfor (P), som fremmer blomsterdannelse, fruktsetting og rotdannelse. Benmel er også rikt på nitrogen (N), som står for tilvekst og frodige, grønne blader. Benmel passer til alle planter, men er spesielt verdifullt for flerårige planter. Bærbusker og frukttrær som gjødsles med benmel allerede ved planting, får en meget god start. Organisk gjødsel stimulerer mikrolivet i jorden og øker humusinnholdet. Gjødselen gir friske planter med høy motstandsdyktighet, noe som gir bedre overvintringsevne. Godkjent for økologisk dyrking. Granulat. NP 8-6

Bytt produkt

Informasjon

Artikkelnummer: 7044

Legg i ønskeliste 0
Finn nærmeste forhandler
Finn Nettbutikk