MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)
Home / Jord
Miljøstrø

Miljøstrø

Art.nr.: 101158
Rent naturprodukt til husdyrhold av sau, gris, hest, fjørfe og storfe. Drøy i bruk. Gir god helse og trivsel for dyrene. Tilfredsstiller Veterinærinstituttets krav. Frisk lukt av trevirke, stor oppsugingsevne og gir gjødsel med høyt nitrogeninnhold.
Du finner våre produkter på hagesentre og dagligvarebutikker.

Volum
150 l
EAN
7049881011586