MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Integritetspolicy

09. september 2021

Integritetspolicy

Nelson Garden AS respekterer din integritet. Denne integritetspolicyen beskriver dine rettigheter til integritet og hvilken plikt vi har til å beskytte dine personopplysninger. Vår integritetspolicy og våre retningslinjer respekterer og er i samsvar med personvernforordningen (GDPR).

1. Integritetspolicyens anvendelsesområde

Denne integritetspolicyen gjelder for individer som er kunder, forhandlere, leverandører og andre interessenter til Nelson Garden AB (heretter kalt «Nelson Garden»).

2. Behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger beskrives nedenfor basert på din relasjon til Nelson Garden.

2.1 Personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, f.eks. navn, personnummer, e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller et bilde.

De personopplysningene vi behandler, er de som du selv velger å oppgi til oss, f.eks. hvis du kontakter oss via skjemaer på hjemmesiden, per telefon eller sender e-post til oss. Vi kan komme til å ta bilder når du besøker vårt anlegg eller besøker en event eller messe der vi deltar.

2.2 For deg som er forhandler eller leverandør

Nelson Garden kan komme til å behandle kontaktpersoners personopplysninger. Slike opplysninger utgjøres blant annet av navn, adresse, e-postadresse, stilling, ansvarsområder og andre opplysninger som er nødvendige for å muliggjøre forretningsrelasjonen.

2.3 For deg som er kunde

Nelson Garden kan komme til å behandle kontaktpersoners personopplysninger. Slike opplysninger utgjøres blant annet av navn, adresse, e-postadresse og andre opplysninger som er nødvendige for å muliggjøre vår relasjon med deg som kunde.

3. Formålet med behandlingen av personopplysninger

Nelson Garden behandler bare personopplysninger i den grad det er nødvendig. Avhengig av den aktuelle relasjonen behandles personopplysninger for å administrere vår relasjon til deg eller for å muliggjøre en eksisterende eller fremtidig forretningsrelasjon.

4. Slik samler vi inn personopplysninger

Generelt samler Nelson Garden inn data direkte fra deg eller via andre personer som er knyttet til bedriften der du er ansatt.

Den typen data som Nelson Garden samler inn om deg, kan være, men er ikke begrenset til:

- Kontaktopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
- Ansettelsesinformasjon om deg, f.eks. jobbtittel
- Fotografier eller videoer av deg innspilt hos oss i våre lokaler eller ved eventer
- Innhold som du har delt med oss, f.eks. bilder og videoer
- Øvrige personopplysninger i din profil på tredjeparters sosiale nettverk (Facebook osv.)
- Hvis du skriver et innlegg, en kommentar eller lignende på et offentlig forum, i en app eller på et nettsted, kan denne informasjonen leses og brukes av alle som har tilgang til stedet og brukes til formål som verken Nelson Garden eller du har kontroll over. Nelson Garden er ikke ansvarlig for informasjon som du oppgir på slike steder. Nelson Garden kommer ikke til å bruke kommentarer eller lignende som du har skrevet, uten ditt samtykke.

5. Bruk av cookies

På nettsteder fra Nelson Garden brukes det cookies. Nelson Garden bruker cookies for å forbedre bruken av nettstedet og for å markedsføre våre produkter. Ved å anvende nettstedet aksepterer du at det brukes cookies og at opplysningene håndteres på den måten som er beskrevet i vår cookiepolicy.

6. Deling av personopplysninger

Nelson Garden deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter som har til hensikt å bruke opplysningene til markedsføringsformål hvis du ikke har gitt ditt samtykke til dette.

Nelson Garden kan dele dine personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig for å kunne oppfylle en rettslig forpliktelse i henhold til gjeldende lover eller på begjæring fra myndighetene.

6.1 Underleverandører og eksport av personopplysninger

I visse tilfeller bruker Nelson Garden underleverandører til å behandle personopplysninger. Ved bruk av underleverandører kommer Nelson Garden alltid til å inngå en databehandleravtale for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet.

7. Lagring av personopplysninger

Nelson Garden beholder dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle krav i lover og avtaler. Det innebærer at vi beholder dine personopplysninger i rimelig tid etter din seneste kontakt med oss. Når det ikke lenger er behov for de personopplysningene vi har samlet inn, sletter vi dem på en sikker måte.

8. Datasikkerhet og endring av personopplysninger

8.1 Datasikkerhet

Nelson Garden har forpliktet seg til å forhindre urettmessig tilgang, avsløring eller annen avvikende behandling av dine personopplysninger. Videre arbeider Nelson Garden med å sikre korrekt bruk av personopplysninger, for å opprettholde dataintegriteten og sikre tilgjengeligheten til data. Vi bruker rimelige og egnede fysiske, tekniske og administrative prosesser og tiltak for å beskytte den informasjonen vi samler inn og behandler.

8.2 Endring av personopplysninger

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger Nelson Garden har lagret og å få eventuelle feilaktigheter korrigert. Du kan sende oss en anmodning om dette via info@nelsongarden.no. For å kunne dele informasjonen med deg på en sikker måte kan vi be deg om å bekrefte din identitet.

Du har også rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet dersom det ikke lenger er behov for informasjonen til det formålet den ble innsamlet for. Det kan imidlertid finnes lovfestede forpliktelser som hindrer oss fra å slette deler av dine data umiddelbart.

9. Endring av integritetspolicyen og kontakt

9.1 Endring av denne policyen

Gjeldende integritetspolicy finnes på nelsongarden.no. Vi oppfordrer deg til å lese integritetspolicyen regelmessig. Hvis vi gjør endringer som i vesentlig grad forandrer vår integritetspolicy, kan vi også underrette deg på annen måte, f.eks. ved å sende en e-post eller publisere en melding på vår hjemmeside og/eller i sosiale medier før endringene trer i kraft.

Den seneste oppdateringen av denne integritetspolicyen ble gjort 17. september 2018.

9.2 Slik kontakter du oss

Vi verdsetter dine meninger. Hvis du har innvendinger eller spørsmål om vår integritetspolicy, send dem til info@nelsongarden.no.