MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)
Reconnect to nature

Toppdressing

18 January 2022

Drømmer du om en frodig, grønn gressplen? Med grunnleggende stell er det enklere å oppnå enn du tror. Jobben som gjøres om våren gir belønning gjennom hele sommeren i form av lykkelige gressplanter som strutter tett og grønt.

Tidlig på våren er det vanskelig å tenke seg at en plen i det hele tatt kan bli grønn igjen, og langt mindre den frodige gressmatten du drømmer om. Etter vinterens herjinger er den som regel paddeflat, brun og sleip.

Ikke begynn for tidlig

Det er fort gjort å la seg rive med når dagene blir lengre og snøen forsvinner i hagen, men akkurat i denne overgangen til vår, er det viktig å smøre seg med tålmodighet. La jorden få litt varme og tørke opp, før du begynner å gjøre noe som helst!

Etter en vinter med tele og snø er jorden kompakt og bløt. Begynner vi å gå på den for tidlig komprimerer vi jorden ytterligere. I tillegg kan vi skli og skade gressrøttene som ligger rett under jordoverflaten. Venter vi til jorden er varm og det øverste laget med dødt gress er tørt, vil det være perfekt tidspunkt å gi gresset et godt grunnlag for god vekst gjennom sesongen.

Lufting av plen

Det øverste kompakte jordlaget, i kombinasjon med det døde laget av gress på toppen, hindrer oksygen å komme ned til gressrøttene. For å få friske planter må røttene ha gode forhold, og som alltid henger rot og topp sammen. Når vi foretar plenlufting på våren handler det om å få rusket opp i det døde laget med gress på overflaten, slik at det kommer godt med oksygen ned til røttene. Dette kan vi gjøre maskinelt med en plenlufter på strøm, eller manuelt med en god jernrive og real armkraft. En god plenlufting vil ofte virke litt brutalt, men er jorden tørr går det helt fint. Når vi lufter plen på våren vil vi i tillegg få dratt opp mye mose som ligger innimellom gressplantene. Har du mye mose i plenen vil det se ganske så glissent ut etter plenlufting, og da er det ekstra viktig å supplere med nye gressfrø i kombinasjon med toppdressingen.

Toppdressing

Etter at plenen er luftet og raket fri for løs mose, vil neste steg være å legge på en god toppdressing. Dette er en enkel måte å forbedre jorden til plenen på. Ved å rake utover et tynt lag med toppdress vil dette falle fint innimellom eksisterende gressplanter og røtter. En toppdressing gir et godt grunnlag for tett og fin vekst utover sesongen og er nyttig for mikrolivet i jorden. Nelson Garden Toppdress er en spesiallaget jordforbedring tilsatt sand og kalk, i tillegg til jern og ekstra nitrogenholdig gjødsel som gir den tette, grønne veksten vi ønsker oss. Når vi legger til rette med en toppdressing som er spesialtilpasset vil gresset bli sterkt og tett. Har du en kraftig og tett gressmatte vil i tillegg mose og annet ugress få problemer med å etablere seg.

Nye gressfrø

Som regel vil det være en del gressrøtter som dør under vinteren. Våren er derfor et perfekt tidspunkt å så nytt. Når vi lufter plen og legger på toppdressing, så vil det være lurt å drysse over et lag med gressfrø som kan etablere seg mellom gammelt gress og på bare flekker. Sår vi gressfrøene på våren er temperaturen lav og fuktigheten som regel jevn. En slik kombinasjon gir gode vilkår for etablering av gammelt og nytt gress. Det finnes ulike blandinger av gressfrø på markedet, så sjekk hva som passer din hage best. Som regel er det beskrevet på pakken hvilke krav gresset har til lys og hvor stor slitasje det tåler.

Reparere og fornye gressplen

Mange opplever at områder eller flekker på plenen kan dø gjennom vinteren eller i løpet av sommeren. Det kan være ulike årsaker til at det skjer, men i de fleste tilfeller kan det enkelt repareres og det er ingen grunn til panikk. Bruker du et fint lag Nelson Garden Toppdress etter å ha krafset opp det døde området, er det bare å drysse på nye gressfrø og vanne jevnlig. Når gressfrøene spirer har de alt de trenger for en god start i toppdressingen, slik at røttene kan jobbe seg nedover i jordlaget. En reparasjon på våren vil knapt synes litt utpå sommeren.

Vedlikehold utover sommeren

Får å få drømmeplenen er det nødvendig å tilføre litt gjødsel utover sommeren. Det finnes ulike typer på markedet, men det kan være lurt å benytte en god andel helgjødsel som er basert på organisk gjødsel for at også mikrolivet i jorda skal få ekstra mat.

Vanning

Når sesongen er kommet i gang, vil en jevnlig vanning være lurt. I starten på sesongen er det lurt å vanne relativt ofte til gresset og de nye frøene er vel etablert. Deretter kan du gjerne trappe litt ned på hvor ofte det vannes. På en etablert plen er det lurt å vanne grundig og lenge, deretter bør den få tørke opp litt innen neste vanning. Dette vil stimulere plantene til å måtte jobbe med røttene for å få tak i vannet, og på den måten strekker de seg dypere i jordlaget. En plen med dype røtter vil være mer motstandsdyktig mot tørke utover sommeren. Hyppige og korte intervaller med vanning vil gi et grunt rotnett og en mye mer sårbar plen. Dette gjelder også for mange av de andre plantene i hagen.

Klipping

Som mange andre planter strekker gresset seg i høyden og ønsker å komme opp for å vaie i vinden. På samme måte som andre planter vil de skyte mer fra bunnen og bli tettere hver gang man kniper toppene. Ved å klippe gresset hyppig vil vi derfor stimulere gressplantene til å sette sideskudd, slik at de blir tettere i veksten. Klipper vi gresset ofte vil det avklipte gresset ikke være så langt. Det avklipte gresset kan gjerne bli liggende igjen på stedet hvor det vil drysse innimellom plantene og brytes ned. Dette gir verdifulle næringsstoffer tilbake til jorda, mikrolivet og røttene.

Klipper du med en robotgressklipper, er det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren. Husk bare å stille inn slik at klipperen hviler om natta, og ikke skader de små sårbare pinnsvinene våre når de er ute på jakt.