MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)
Reconnect to nature
  • item.textnelsongarden.norge
Om Nelson Garden
Home / Tips og inspirasjon / Dyrking og stell

Grønngjødsle

27 July 2021

Allt på en gång

Grønngjødsling er kanskje ikke det første du tenker på når du skal sette i gang å dyrke, men det burde være det!

Grønngjødsling er den enkleste måten å gjødsle jorden, minske næringslekkasje, få bedre jordstruktur og minske forekomsten av ugress. Samtidig skaper grønngjødsling de aller beste forutsetningene for at bier, sommerfugler og annet mikroliv skal elske hagen din. Det finnes ikke mange andre former for gjødsel som kan skryte av alt dette.

For den som er plassbevisst dyrkes grønngjødslingsvekstene før eller etter andre kulturer. Dyrk grønngjødslingsveksten langs med kanten av bedene, eller mellom andre kulturer som en form for kompakt dyrking der grønngjødslingsveksten ikke bare gjødsler jorden men også hindrer ugressets fremvekst.

Grønngjødsling som hovedkultur

I stede for å la jorden stå bar, dyrkes grønngjødslingsveksten som en hovedkultur gjennom hele vekstsesongen. De fleste grønngjødslingsvekstene slås før blomstring og pløyes deretter ned i jorden (følg instruksjonene på frøposen nøye), hvilket gir tilskudd av muldemner og næring. På denne måten blir jorden porøs og næringsrik. Visse grønngjødslingsvekster har dype pælerøtter som forbedrer jordstrukturen samtidig som de når næring og mineraler fra de dype jordlagrene. Andre grønngjødslingsvekster, for eksempel blodkløver, har en nitrogenfikserende evne. Disse kulturene fikserer nitrogenet i luften, og når de har blitt pløyd ned i jorden, frigjøres det.

Grønngjødsling som fangkultur

En fangkultur dyrkes etter en annen dyrkingskultur. Du kan for eksempel så en fangkultur der du akkurat har høstet inn løk. Fangkultur fungerer slik at den fanger opp og binder det overskuddet av næring som finnes i jorden. Når kulturen deretter pløyes ned, tilbakeføres næringen til jorden. På denne måten lekker ingenting av næringen ut i marken – næring som kunne bidratt til forurensing – men den fanges opp og anvendes etter hvert av de vekstene som i fremtiden kommer til å bli plantet.

Grønngjødsling som underkultur

En underkultur dyrkes samtidig som andre kulturer. Dyrk tagetes ved siden av grønnsakene i bedene. Når dyrkingssesongen er over, pløy ned tagetesen og på denne måten tilføres muldemner og næring til jorden. Denne måten å dyrke på kan også ses på som en form for kompakt dyrking, hvilket forhindrer ugresset å ta overhånd.

Tips – Møt sneglene i porten

Snegler elsker tagetes og velger dem fremfor alt annet du dyrker i kjøkkenhagen. Plante en barriere av tagetes rundt grønnsakene og gå en runde og plukker bort alle sneglene fra tagetesen om kvelden. Skulle du overse noen, er det først og fremst tagetesen de spiser opp, ikke grønnsakene.

Grønngjødsle


TEKST/HOBBYGARTNERE: ANNA FORSLUND
FOTO: ANNA FORSLUND