MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Reconnect to nature
  • forbruker@nelsongarden.no
  • 55 17 61 60
Rhodogjødsel

Rhodogjødsel

Organisk mineralgødsel til rhododendron med både kort- og langtidsvirkende effekt. Vegetabilisk base. NPK 5-3-7

Dosering
Totalt i løpet av sesongen: 1-2 dl per busk (det høyeste tallet for store/høye og etablerte busker). Gjødsles tidlig vår og rett etter blomstringen.