MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Reconnect to nature
  • forbruker@nelsongarden.no
  • 55 17 61 60
Rosegjødsel

Rosegjødsel

Organisk mineralgjødsel til roser med både kort- og langtidsvirkende effekt. Vegetabilisk base. NPK 7-3-10

Dosering
Totalt i løpet av sesongen. Bedroser 0,5 dl per rose. Busk- og slyngroser 1 dl per rose. Dosen kan gjerne fordeles på to ulike tidspunkt; tidlig vår og midtsommer.