MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Frø for pollinatorer

25. august 2021

Frø for pollinatorer

Bier, humler og sommerfugler er noen av hagens viktigste pollinatorer, og for å få en rikelig avling er vi avhengig av deres hjelp. 

Disse tre frøblandingene inneholder ett- og flerårige planter som blomstrer ved ulike tider, og som derfor gir ly og næring til hagens flyvende hjelpere hele sesongen. Noen av sortene som finnes i frøblandingene er ryllik (Achillea millefolium), kornblomst (Centaurea cyanus), kornvalmue (Papaver Rhoeas) og ringblomst (Calendula officinalis). 

Selv på et lite område bidrar de til det biologiske mangfoldet, til glede for nytteinsekter. Et tips er å blande frøene med sand eller lignende. Da blir det lettere å så dem.

61190 Blomster for bier og sommerfugler

Frøblandingen inneholder blomster av følgende slekter:

 • Achillea
 • Anethum
 • Borago
 • Campanula
 • Carthamus
 • Centaurea
 • Dianthus
 • Echium
 • Gaillardia
 • Lobularia
 • Papaver
 • Salvia
 • Tagetes

61191 Blomster for nytteinsekter

Frøblandingen inneholder blomster av følgende slekter:

 • Achillea
 • Anethum
 • Calendula
 • Centaurea
 • Echium
 • Eruca
 • Pimpinella
 • Salvia
 • Trifolium

61192 Engblomster

Frøblandingen inneholder blomster av følgende slekter:

 • Adonis
 • Centaurea
 • Leucanthemum
 • Linum
 • Papaver