MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Informasjon Biobact

09. september 2021

Informasjon angående plantenæring og gjødsel fra Nelson Garden

Vi tilbakekaller flasker av den flytende plantenæringen Biobact.

Les pressemelding her (på svensk).

Hvorfor trekkes Biobact tilbake?

Bakgrunnen for beslutningen om å trekke Biobact tilbake er usikkerheten som rår rundt rester av ugressmidler som kan ha funnet veien til plantenæringen via råvaren vinasse. Vinasse er et biprodukt fra gjærproduksjon og ved produksjonen av gjær brukes melasse som igjen er et biprodukt fra sukkerproduksjon. Ved konvensjonell dyrking av sukkerbete benyttes ugressmidler.

Å dyrke med våre produkter skal alltid være sikkert og gledesfylt. Ettersom usikkerheten rundt Biobact vedvarer tar vi et ansvar og tilbakekaller flaskene som fortsatt finnes i handel.

Biobact Næringspinner berøres ikke av tilbaketrekkelsen.

Hvorfor finnes det plantevernmiddel i organisk plantenæring?

En næring som er godkjent for økologisk dyrking er ikke nødvendigvis laget av økologiske råvarer. Den kan være basert på restprodukter fra næringsmiddelindustrien, som får sine råvarer fra konvensjonelt jordbruk. Det innebærer at spor av tillatte plantevernmidler kan følge med i sluttproduktet. Dette er et problem - på den ene siden vil vi utnytte restprodukter som ellers risikerer å bli kastet, men samtidig vil vi naturligvis ikke risikere å skade noen planter.

Ettersom økologiske jordbruk bygger på sirkulære systemer, der eventuelle restprodukter føres tilbake til kretsløpet på gården, er tilgjengelig råvare fra slikt jordbruk meget begrenset.

KRAV har igangsatt en gjennomgang av sitt regelverk rundt rester av plantevernmidler i dyrkingsprodukter som er godkjente for økologisk dyrking. Arbeidet forventes å fortsette resten av året, og Nelson Garden deltar sammen med mange andre aktører.

Jeg har flytende Biobact hjemme fra tidligere som jeg ikke vil bruke, hva gjør jeg?
Kjenner du deg usikker kan du godt ta kontakt med oss på forbruker@nelsongarden.no så kan vi hjelpe deg ytterligere.

Er det farlig å spise noe som er dyrket med Biobact?
Nei. Verdiene som er målt i flytende plantenæring ligger under grenseverdiene som er tillatt i næringsmidler som er fastsatt av EU og anses dermed som ikke skadelig for mennesker eller dyr.

Bakgrunn
I 2020-sesongen har flere dyrkere meldt om misvekst og sammenkrøllede blad på planter som er gjødslet med plantenæring godkjent for økologisk dyrking. Dette førte til mistanker om at plantenæringen kunne inneholde spor av plantevernmidler som kunne gi skader på plantene.

KRAVNIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Jordbruksverket skriver mer om dette på sine respektive nettsider. NIBIO bekrefter at rester av plantevernmidlene aminopyralid og klopyralid er funnet i plantenæring godkjent for økologisk dyrking. En fellesnevner er at disse produktene inneholder vinasse. 

Hva inneholder Biobact?
Biobact (art.nr. 6800, 6803, 6810, 6815, 6820) er svenskprodusert og består først og fremst av restprodukter fra papirindustrien (skogbruk). Ved produksjonen tilsettes også kalk, samt vinasse fra svenske Jästbolaget. Vinasse er et biprodukt fra gjærproduksjon, og ved produksjon av gjær brukes melasse som er et biprodukt av sukkerproduksjon. Andelen av vinasse er mindre enn en femtedel i Biobact, en mye lavere andel enn i mange andre flytende plantenæringer.

Kjemiske analyser
I juni satte vi i gang en egen utredning og tok kontakt med våre leverandører for å sikre og bekrefte innholdet i våre produkter. Vi har også vært med på utredningen som er gjennomført av KRAV. I tillegg har vi et nært samarbeid med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). De benytter en nyutviklet analysemetode som kan finne meget lave verdier av plentevernmidler.

  • Vår leverandør analyserte batchprøver av vinassen som finnes i Biobact og fant ingen spor av plantevernmidler som overstiger grenseverdier.
  • KIWA (sertifiseringsorgan for KRAV) fant ingen rester av plantevernmidler i sine analyser av Biobact. 
  • I august sendte vi næring fra to reklamerte flasker av Biobact til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) til analyse som fant lave verdier av plantevernmidler. I oktober ble det sendt stikkprøver av produksjonsbatch til analyse hos NIBIO, som fant enda lavere verdier av plantevernmidler. Samtlige analyser viser verdier som er langt under grenseverdiene for næringsmidler.

Analyser fra prøvedyrking
Vi har gjennomført prøvedyrkinger der vi har dyrket frem like tomatplanter som vi har gjødslet med (1) Biobact som vi har fått reklamert og returnert og som er analysert, (2) mineralnæring, og (3) kun vann. På den måten har vi kunnet observere og sammenligne plantenes utvikling og sett om de har fått de karakteristiske tilvekstskadene.

Etter tre måneder med regelmessig gjødsling 2-3 ganger hver uke viser prøvedyrkingen ingen skader i form av en sammenkrøllet, krympet voksemåte som ofte forekommer som en følge av rester av plantevernmidler. Vi kan ikke se at de lave verdiene av plantevernmidler som er målt i de reklamerte flaskene gir noen synlige skader på plantene i vår prøvedyrking.

Har du spørsmål? Vår høyeste prioritering er at våre produkter skal være sikre, og du skal være trygg på å bruke dem i din dyrking. Om du har spørsmål om eller synspunkter på våre produkter er du alltid velkommen til å kontakte oss på forbruker@nelsongarden.no.