MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Informasjon - vekstnæring

09. september 2021

Informasjon om vekstnæring og gjødsel fra Nelson Garden

Vår høyeste prioritet er at produktene våre skal være sikre, slik at du kan føle deg trygg på å bruke dem til dine vekster. I løpet av det siste året har vi fått mange spørsmål etter mistanker om at forskjellige sorters vekstnæring og gjødsel inneholder bekjempningsmidler som kan skade planter. Vi har valgt å analysere våre organiske gjødsel- og vekstnæringsprodukter for bekjempningsmidlene klopyralid og aminopyralid.

Skadene det har vært rapportert om, er fremfor alt forvridde blader og redusert vekst. Dette er karakteristiske symptomer for stoffene klopyralid og aminopyralid, som er to virkestoffer i vekstbeskyttelsesmidler. Det er fremfor alt tomatplanter som er rammet. Vinasse er utpekt som en risikoråvare, men er med stor sannsynlighet ikke den eneste.

Analyser som er utført på oppdrag fra KRAV, Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) og Haveselskabet, har funnet spor av bekjempningsmiddelet klopyralid i flytende, organisk vekstnæring. Samtlige verdier ligger under de grenseverdiene som gjelder for matvarer, og samtlige produkter på markedet følger KRAVs regelverk. KRAV har imidlertid påbegynt en gjennomgang av sitt regelverk, og har samlet informasjonen på sin nettside.

Mineralsk vekstnæring er ikke basert på restprodukter fra matvare- og fôrproduksjon/jordbruksprodukter, og risikerer ikke å inneholde rester av bekjempningsmidler.

Hvilke grenseverdier gjelder?

Det finnes ingen grenseverdier for rester av bekjempningsmidler som gjelder akkurat for vekstnæring, uansett om den er godkjent for økologisk dyrking eller ikke. I midten av februar sendte Mattilsynet et brev til alle gjødselprodusenter i Norge med en anbefalt maksverdi for følsomme vekster på 1 µg/kg klopyralid og aminopyralid i jord/dyrkingssubstrat eller i tilført mengde av organisk gjødsel. 

Det finnes dessverre ingen standardiserte metoder for å teste hvordan vekster reagerer på lavt innhold av bekjempningsmidler. Studier viser at urteartede vekster, som tomater, bønner og chili, kan være spesielt følsomme.

At det finnes rester av bekjempningsmidler i organisk vekstnæring, er svært bekymringsfullt. Mye tyder på at rester av klopyralid ikke er et nytt problem, men med nye analysemetoder som kan registrere lavt innhold, er det nå mulig å finne også små spor. 

Hvilke tiltak er truffet?

Tilbakekalling av Biobact

Som forsiktighetstiltak har vi tilbakekalt alle partiene av flytende Biobact som er igjen i handelen. Vi har i egne dyrkingstester ikke sett at produktet vil forårsake skade, men Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har i sin testdyrking sett at de behandlede testplantene har utvist skader. Biobact består av restprodukter fra papirproduksjon (skogbruk), vinasse og kalk.

Les mer om tilbakekallingen av Biobact her.

Risikoanalyse

Vi foretar risikoanalyser av de råvarene og produktene som er en del av vårt sortiment. For stoffer der det finnes regulerte grenseverdier (først og fremst tungmetaller) foretas standardanalyser av oss eller leverandørene våre. Testing for klopyralid og aminopyralid er ikke en del av standardanalysene. 

Kjemiske analyser av produkter

Ut fra en risikovurdering har vi valgt å analysere våre organiske gjødsel- og vekstnæringsprodukter for bekjempningsmidlene klopyralid og aminopyralid.

Vi har analysert følgende produkter:
6774 Næringspinner av organisk opprinnelse 20 stk.
6980 Hagegjødsel
6951 Løkgjødsel
6986 Grønnsakgjødsel

Bekjempningsmiddelet klopyralid og aminopyralid er ikke påvist i noen av prøvene.

Vi har analysert prøvene hos NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), samt utvalgte prøver hos Groen Agro Control i Nederland. NIBIO oppgir at de har en påvisningsgrense på rundt 10 µg/kg for gjødsel, samt 3 µg/kg i jord. Groen Agro Control har en påvisningsgrense på 100 µg/kg. 

 

Utvikling av nye produkter

Våre fremste mål er at det skal være trygt og hyggelig og dyrke med våre produkter, uansett om de er KRAV-merket eller ikke. Vi vil også bidra til et sirkulært samfunn og utnytte restprodukter som ellers risikerer å gå til spille, men samtidig vil vi naturligvis ikke risikere å skade noen planter. Så lenge bekjempningsmidler med klopyralid brukes innenfor jordbruket, har vi store problemer med å garantere for at et organisk produkt er helt fritt for spor av dem.

Det er et problem at kunnskapen om hvordan rester av bekjempningsmidler fra tradisjonell dyrking påvirker andre vekster er så lav. Vi vil samarbeide med gartnere, forskere, myndigheter og resten av bransjen for å endre dette.