MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Plenskolen – så en plen

27. juni 2022

Gress er et praktisk underlag for lek, spesielt på større arealer. Selv en mindre plen fyller sin funksjon for rekreasjon i en hage som ellers består av bed, busker og trær. Uansett hvor du velger å anlegge din nye plen, er høsten et godt tidspunkt for å så plenfrø.

Selv om du kan så plenfrø store deler av året, er det aller best å gjøre det når høsten har begynt. Da er temperaturen i jorden perfekt og luftfuktigheten høy. Det gjør at frøene spirer lettere. De fleste gressblandinger spirer ved 8–10 °C, men det finnes sorter som kan sås allerede ved 4 °C. Om høsten har plenfrøene dessuten mindre konkurranse fra ugress, og det hjelper plenen i gang.

Før du sår – grunnarbeidet er viktig

Grunnarbeidet er alfa og omega hvis du vil ha en tett og jevn plen til neste sesong. Begynn med å fjerne eventuelle røtter, kvister, steiner og ugress fra overflaten. Disse er verken bra for plenen eller spesielt trivelige for de som skal oppholde seg på den.

Bearbeid jorden slik at plenfrøene får feste og for å gi røttene plass. Det er også bra om du sørger for at jorden er godt drenert og næringsrik. Bland grus i jorden hvis den er leirerik, jordforbedre hvis jorden er mager og grunngjødsle gjerne med f.eks. plengjødsel eller en annen type gjødsel.

Avslutt med å jevne ut overflaten grundig før du strør ut plenfrø. Når plenen har vokst seg til, er det nemlig lett å snuble i usynlige hull.

Nelson_Garden_Sowing_a_lawn_Image_3.jpgSørg for å spre ut plenfrøene så jevnt som mulig for å få en jevn og fin plen.

Så plenfrø – spre utover, vend ned og vann godt

Når jorden er klar, strør du ut plenfrø med såvogn eller for hånd. Det er god idé å så på en vindstille dag, for plenfrøene er lette og flyr lett av gårde med vinden.

For å få sådd jevnere over hele området, kan du dele opp plenen i mindre deler og så hver del for seg. På pakningen står det hvor stort areal blandingen normalt skal rekke til. Så halvparten av frøene i plenens lengderetning og den andre halvparten på tvers.

Vend gjerne ned frøene i jorden med en rive slik at de får kontakt med jorden. Vann deretter rikelig. Når du tror at du har vennet ferdig, kan du vanne litt til.

Plenfrø spirer etter 2–4 uker. Det er viktig å holde overflaten fuktig til gresset har vokst seg til. Tenk på at når de første stråene har kommet opp, så finnes det andre arter som krever lengre tid. Ha litt is i magen og slutt ikke å vanne for tidlig hvis det er tørt ute.

Nelson_Garden_Sowing_a_lawn_Image_2.jpgVann lite og ofte i begynnelsen. Høsten er en god tid for å så plenfrø. Da beholder plenen den fuktigheten du tilfører. Regnet strekker vanligvis ikke til for å holde en jevn fuktighet.

Vann plenen – lite og ofte i begynnelsen, mye og sjelden senere

Vann din nysådde plen lite og ofte. Når den har vokst opp, er det derimot bedre å vanne rikelig og sjelden slik at vannet når hele veien ned til røttene. Vann gjerne om kvelden. Når solen steker, rekker vannet nemlig å fordampe før det trenger ned til røttene.

Klipp plenen

Klipp den nysådde plenen for første gang når gressets høyde er 7–8 centimeter. Da er det viktig å ikke klippe for mye, men bare toppe stråene slik at de splittes. På den måten blir plenen tettere.

Vær nøye med å aldri klippe mer enn en tredjedel av gressets lengde. For en etablert hageplen er 4–5 centimeters høyde en god retningslinje når det gjelder klipping. Det er en bra høyde for at gresset skal motstå tørke og slitasje.

Nelson_Garden_Sowing_a_lawn_Image_1.jpgVær ikke for ivrig med å klippe plenen i begynnelsen når den fortsatt er sensitiv. Jo mer regelmessig du klipper når plenen er godt etablert, desto finere vokser den.

Gjødsle plenen

I tillegg til grunngjødslingen når du sår plenen, er det bra å tilføre næring regelmessig. Minst tre ganger per sesong er en god retningslinje for en sunn plen. Støttegjødsle den første gangen når gresset begynner å bli grønt og deretter ytterligere to ganger med rundt 6–7 ukers mellomrom.

Hvordan du håndterer det gressavklippet, spiller også en rolle for hvor mye du trenger å gjødsle. La gjerne gressavklippet bli liggende, for da tilbakeføres deler av næringen til plenen. Hvis du raker sammen gresset for å bruke det som dekkmateriale og næring til planter i hagen, tar du næring fra plenen. Da må du fylle på med ny næring utenfra (gjødsle).

Bruke plenen

Avhengig av hvilke plenfrø du har valgt og hvordan klimaet har vært, kan du vanligvis bruke den nye plenen etter omtrent åtte uker. Det går imidlertid en stund til før plenen tåler tøffere aktiviteter.