MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Reconnect to nature
  • forbruker@nelsongarden.no
  • 55 17 61 60

Vårt ansvar

03 August 2021

En sunn planet er en forutsetning for å kunne dyrke. Vi er også overbeviste om at dyrking i sin tur kan ha en positiv innvirkning på både planeten og menneskene.

Som leverandør av dyrkingsprodukter har vi et ansvar – gjennom design, materialvalg og produksjon – for å gjøre det vi kan for å minimere vårt miljømessige fotavtrykk og sørge for at ingen tar skade på veien. Det gjør vi ved å lære, tilpasse og utvikle, samt ved å velge samarbeidspartnere som deler våre verdier.