MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Skap deg et frodig hagerom med riktig jord

18. januar 2022

En frodig og bugnende hage med sunne planter i god vekst gjennom hele sesongen er enhver hageeiers drøm. Legger du et godt grunnlag er den grønne drømmen innen rekkevidde, og som oftest starter alt med jorda.

Uansett klimaforhold, eller hvor ivrig du er med vannkanna, så hjelper det ikke stort om jorda ikke er tilpasset plantenes behov. En levende næringsrik jord med egenskaper som gir gode vekstvilkår, er selve fundamentet i å lykkes med dyrkingen. Rot og topp henger alltid sammen! Noen planter har spesielle ønsker, men en hel del stortrives under generelle vilkår, så lenge jorda er veldrenert og har en velegnet struktur.

Hva er en god jord?

En god jord er en levende jord som er full av mikroorganismer som sørger for nedbrytning av plantemateriale og som skaper bevegelse i jorda. Meitemark og andre småkryp graver og flytter rundt på tingene i bakken, det skjer mye vi ikke ser eller legger merke til nede i jorda. Har du en levende jord vil planterøttene lett finne veien og ha gode betingelser til å kunne suge opp livsnødvendig næring, oksygen og vann.

Nelson_Garden_Odla_Hagerommet_image_3.jpg

Veldrenert jord med struktur

Plantematerialer som er halvveis nedbrutt og kompostert sammen med mineralske partikler i ulik størrelse bidrar til en porøs jord som er fuktighetsregulerende og som frigjør næringsstoffer til jorda over tid. Med større biter, som f.eks. kvister, vil det bli en velegnet struktur med luftlommer som gir oksygen til røttene og som skaper passasjer i jorden for vann. Hulrommene vil også bidra til en fuktighetsbevarende effekt slik at planterøttene kan kose seg med vann og oksygen, som er to viktige elementer for et sunt rotsystem. En kompostbasert jord med plantematerialer som er i ulike steg av nedbrytningsfasen gir i tillegg mat til det gode mikrolivet i jorda. 

En hage med ulike soner og jordtyper

Mange hager har en sammensatt og variabel kvalitet på jorden. Det henger ofte sammen med at det er tilfeldig fyllmasse som brukes for å planere ut tomta etter husbyggingen. Noen partier kan være muldrike og fine, mens andre kan bestå av sandjord eller jord med en stor andel leire. Jordtyper med mye sand vil ofte være mager og holder dårlig på vannet, i motsetning til leirjorden som er svært kompakt og med stor evne til å holde på fuktighet. For mange planterøtter vil det være krevende å finne veien gjennom en kompakt jord med mye leire. Naturgjødslet plantejord er faktisk tilsatt litt leire for å gi ekstra fuktighetsbevarende egenskaper.

Uansett hvilken jordtype du har kan den forbedres ved å tilføre ulike former organisk materiale. Kugjødsel jordforbedring er torvjord iblandet ku- og pelletert hønsegjødsel som brytes ned langsomt og frigir næring over tid. Den organiske gjødselen som kommer fra ku og høne vil ha en super påvirkning med langtidsvirkende gjødseleffekt på planter, samtidig som den er gunstig for mikroorganismene i jorda.

Nelson Garden Hagejord er balansert med kalk og mineralgjødsel for at plantene skal slå rot og trives. Mineralgjødsel er kunstig fremstilt og tas raskt opp i plantene, så her må det jevnlig etterfylles med gjødsel. Begge disse sortene egner seg godt til jordforbedring, og vil være med med på å gi en tung kompakt jord mer velegnet struktur for planterøttene.

Litt om gjødsel til jorda

De fleste jordtypene er tilsatt gjødsel i større eller mindre grad, og her er det en viktig forskjell på organisk- og mineralsk gjødsel. Begge variantene er gode til sitt bruk og påvirker jorden så vel som plantene. Organisk gjødsel er naturlig husdyrgjødsel. Med et naturlig opphav vil organisk gjødsel ha en lengre nedbrytningstid med næringsstoffer som frigjøres over en lengre periode. Med sin langtidsvirkende effekt gir organisk gjødsel en stabil næringstilgang for plantene. Organisk gjødsel vil i tillegg være supermat for alle mikroorganismene i jorda.

Mineralsk gjødsel er kunstig fremstilt og inneholder et balansert forhold av de grunnleggende næringsstoffene N-K-P (nitrogen-kalium-fosfor) som er tilpasset plantene for en optimal vekst. Disse stoffene virker på ulike deler av plantenes utvikling og er ofte tilsatt mange av jordblandingene vi får kjøpt. Den kunstige gjødselen tas raskt opp i plantene og gir en hurtigvirkende effekt, men alene vil ikke kunstig gjødsel gi noe næring til de viktige mikroorganismene i jorda. Det finnes også langtidsvirkende mineralsk gjødsel i små kuler som kan være iblandet enkelte jordtyper.

En god balanse mellom organisk og mineralsk gjødsel er det beste for planter og jord, og på den måten kan vi stimulere god vekst og et rikt mikroliv i jorda.

Nelson_Garden_Odla_Hagerommet_image_2.jpg

Hva er riktig jord for deg?

Det finnes mange ulike typer av jord på markedet og det er lett å bli usikker på hva du skal velge. De ulike blandingene og varianter har som regel en funksjon med spesifikke egenskaper som er tilpasset ulike plantetyper. Heldigvis finnes det også en del jordtyper som er litt mer generelle og som kan funke på mange plantetyper både inne og ute.

Blomsterjord og Plantejord er et par gode alternativer til planting inne og ute i krukker og kasser. Begge sortene er tilsatt mineralgjødsel og vil gi et godt miljø for planterøttene. Den mineralske gjødselen vil sørge for en god start for plantenes vekst, men her må det gjødsles jevnlig utover vekstsesongen. Husk at det lønner seg å gjødsle litt ved hver vanning i vekstperioden fremfor å gi mye og sjelden.

Naturgjødslet Plantejord inneholder masse godsaker for et rikt mikroliv med både organisk gjødsel og mineralgjødsel. I tillegg er det her tilsatt sand, leire og kalk som gjør jorden fuktighetsregulerende og balansert for plantenes trivsel. Med en jord som ivaretar plantenes behov på kort og lang sikt vil vi få en jevn og god utvikling på plantene.

Kompostert hageavfall er en viktig andel i Kompostert Plantejord. Når vi bruker denne jorda i kasser og krukker vil det være mye organisk materiale som fortsetter nedbrytningsprosessen rundt planterøttene, som videre kan hente ut næringsstoffer over lang tid. Det komposterte materialet vil være med på å gi den grove strukturen som røttene og mikroorganismen liker.

Plantedyrkingens “Plug-and-Play”

For deg som ønsker en jord som har tilnærmet alt og gjør dyrkejobben til en lek, er Premium Blomsterjord for innendørsbruk og Premium Krukkejord til utendørsbruk to gode alternativer. De to alternativene er kanskje det nærmeste plantedyrkingens “Plug-and-Play” man kan komme. Med en optimalisert blanding av kompostmateriale, mineraler og organisk gjødsel sørger disse jordtypene for optimal vekst og herlig blomstring hvor plantene får en langsiktig gjødseleffekt og glade mikroorganismer.

Premium Krukkejord er blitt tilsatt biokull for en maksimalt langsiktig gjødseleffekt. Biokull suger nemlig opp næringsstoffer som frigjøres over lang tid, slik at du slipper å fylle på med ekstra gjødsel utover vekstsesongen.

Nelson_Garden_Odla_Hagerommet_image_4.jpg

100% torvfri

Stadig flere ønsker å gå bort fra torv i jorden, men det har sine utfordringer å kutte ut torven fullstendig. Torvfri jord vil ofte ha en vekt som er vanskelig å håndtere med transport til utsalgsstedet, og ikke minst frakten hjem til egen hage. Ved å erstatte torv med trefiber og kompostert hageavfall er Torvfri Blomsterjord et supert alternativ for deg som ønsker å gjøre en innsats mot bruken av torv. Med masse organisk materiale krydret med mineralgjødsel vil plantene kunne trives over lang tid.

Gjenbruk det du har

Sesongene i hagen byr på mye godt materiale til komposten, og gjenbruker du alt vil du beholde alle næringsstoffene på stedet. Kvist og rusk etter beskjæring kvernes opp og legges i komposten eller utover som et markdekke i bedene.

Med fokus på gjenbruk og sirkulær tankegang i hagen din vil du kunne bygge opp en hage med mangfold og mikroliv som gjør at plantene strutter. Jorden fra fjorårets krukkeplanter skal ikke kastes men blandes ut med ny jord. Mater du den med ny kompost er det bare å plante for en ny sesong.

Tilbakefør alt plantemateriale i hagen for å bygge videre på jordforbedringen som er en kontinuerlig prosess!